...program...


Program Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców ŁO¦ 2017 ===================================================================
_SOBOTA_  27.05.2017

Duży namiot

10:30
Uroczyste otwarcie 11. Łosia, powitanie, odznaczenia, sprawy organizacyjne etc.


11:00
Ryszard SP4BBU – „Agent nadaje” – promocja nowej ksi±żki.

11:30
Prezentacja SPEmCom – prowadzenie ł±czno¶ci bezpieczeństwa przez krótkofalowców.

12:15
Tomasz SP6T – „M±dra Głowa Jednozakresowa” – promocja publikacji.

12:45
Tomasz Ciepielowski SP5CCC – pocz±tki ruchu UKF w Polsce, w latach 1924–1939.

13:30
Przemysław SP7VC – prezentacja na temat wypraw DX-owych.

14:15
Radosław OM0AMR – przemiennik na potrzeby sytuacji kryzysowych.

15:00
Straż Pożarna udziela pomocy przedmedycznej - pokaz umiejętno¶ci w praktyce.

Sprawdzenie dokumentów do pierwszego certyfikatu LoTW- SP6CIK